Ακτινοδιαγνωστική

Η ψηφιακή ακτινογραφία βοηθά στην διάγνωση χωρίς να επιβαρύνουμε την υγεία μας με άσκοπη ακτινοβολία.Μπορούμε να εκτιμήσουμε την κατάσταση των δοντιών και του οστού που τα στηρίζει.

Η λήψη ακτινογραφίας δεν είναι απαραίτητη σε όλες τις περιπτώσεις και για κάθε ασθενή. Αυτό εξαρτάται από το είδος της πάθησης και την ανάλογη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Διαγνωσικές ακτινογραφίες

  • Οπισθοφατνιακή ακτινογραφία (periapical x-ray)

Πρόκειται για μικρές ακτινογραφίες οι οποίες απεικονίζουν ένα τμήμα των δοντιών στη γνάθο. Είναι απαραίτητες για να εξετάσουμε μία περιοχή των γνάθων ή κάποιο δόντι που πιθανόν να πάσχει χωρίς να υπάρχει εξωτερικά κάποια εμφανής βλάβη. Μας βοηθούν επίσης να διαπιστώσουμε την ύπαρξη τερηδόνων την μορφολογία ρίζας και πολφικού θαλάμου καθώς και την κατάσταση των νεογιλών και μονίμων δοντιών μετά από τραυματισμό.

  • Πανοραμική ακτινογραφία (digital panoramic x-ray)

Η πανοραμική ακτινογραφία αποτελεί ένα από τα βασικότερα διαγνωστικά βοηθήματα της οδοντιατρικής μιας και δίνει συνολική ακτινογραφική εικόνα του στόματος, χωρίς όμως να μπορεί να υποκαταστήσει τις ενδοστοματικές ακτινογραφίες γιατί στερείται μεγάλης ευκρίνειας.

Μας δίνει μία συνολική εικόνα του στόματος και προσφέρει σημαντική βοήθεια στη διάγνωση και μελέτη κυστικών αλλοιώσεων, εγκλείστων δοντιών, καταγμάτων, όγκων κ.λ.π. Δίνει την δυνατότητα στο γιατρό να συγκρίνει την δεξιά με την αριστερή πλευρά του στόματος

Η πανοραμική ακτινογραφία γίνεται με την βοήθεια ενός ακτινογραφικού μηχανήματος που λέγεται ορθοπαντομογράφος. Η λήψη της ακτινογραφίας είναι αρκετά απλή. Με την βοήθεια ενός κεφαλοστάτη τοποθετείται και ακινητοποιείται το κεφάλι του ασθενή στη σωστή θέση. Στη συνέχεια το μηχάνημα κινείται περιστροφικά γύρω από το κεφάλι του ασθενή και ακτινοβολεί την περιοχή των γνάθων.

Η όλη διαδικασία δεν κρατά πάνω από μερικά δευτερόλεπτα. Χρησιμοποιείται σε ασθενείς με ενδείξεις δυσλειτουργίας κροταφογναθικής διάρθρωσης, σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε ορθοδοντική θεραπεία, σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε τοποθέτηση εμφυτευμάτων, σε ασθενείς που πρόκειται να τοποθετήσουν μερικές ή ολικές οδοντοστοιχίες ή ακίνητες προσθετικές εργασίες, σε ασθενείς με κατάγματα γνάθου κ.α.

Κεφαλομετρικές Ακτινογραφίες

Χρησιμοποιούνται κυρίως στην ορθοδοντική μελέτη για τη σχεδίαση μιας σωστής ορθοδοντικής θεραεπίας, καθώς απεικονίζουν όλα τα οστά της κεφαλής, τα δόντια και τα οστά του προσώπου άπο πλάγια όψη

  • Ακτινογραφία μετά πτερυγίου (bitewing x-ray)

Είναι ένας ειδικός τρόπος ακτινογράφισης που βοηθά στην εξαιρετική απεικόνιση όλων των πίσω δοντιών της άνω και κάτω γνάθου. Μελετώντας μια τέτοια ακτινογραφία είναι δυνατόν να αποκαλυφθούν κρυμμένες τερηδόνες ανάμεσα στα δόντια, τερηδόνες που δεν είναι εξωτερικά εμφανείς. Η ωφέλεια της είναι σημαντικότατη, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να διαγνώσουμε τερηδόνες που βρίσκονται σε αρχικά στάδια εξέλιξης, ακόμα και στις πιο δυσπρόσιτες περιοχές για εξέταση.

  • Ακτινογραφία δήξεως (occlusal x-ray)

Ακτινογραφία που απεικονίζει πάνω και κάτω μύλες δοντιών στο ίδιο φιλμ. Στην ακτινογραφία αυτή φαίνεται το τμήμα των δοντιών μόνο πάνω από τα ούλα.Είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις ύπαρξης παθολογικών καταστάσεων στα οστά των γνάθων, σε περιπτώσεις υπερωϊοσχιστιών, καθώς και σε έγκλειστα δόντια της κάτω γνάθου που χρειάζεται να προσδιορίστεί η ακριβής θέση τους,