Παιδοδοντία

Παιδοδοντία

Η Παιδοδοντία είναι ο κλάδος της Οδοντιατρικής που ασχολείται με την παρακολούθηση της υγείας και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της στοματικής κοιλότητας των παιδιών και των εφήβων.Είναι τα πρώτα δόντια του ανθρώπου, είκοσι στο σύνολό τους, τα οποία αρχίζουν να εμφανίζονται στο στόμα του παιδιού τον έβδομο μήνα.
Τα δόντια των παιδιών (νεογιλά) παρουσιάζουν αρκετές διαφορές από τα δόντια των ενηλίκων και επιπλέον η στοματική κοιλότητα των παιδιών βρίσκεται σε συνεχή μεταβολή, καθώς το παιδί αναπτύσσεται και τα παιδικά δόντια πέφτουν δίνοντας τη θέση τους στα μόνιμα.Το τελευταίο νεογιλό δόντι πέφτει από το στόμα περίπου στην ηλικία των 12 ετών.

Προληπτικές εμφράξεις (Sealants)

Οι προληπτικές εμφράξεις είναι μία μέθοδος που εφαρμόζουμε για να καταπολεμήσουμε τον τερηδονισμό των δοντιών.Οι πρώτοι μόνιμοι τραπεζίτες εμφανίζονται στο στόμα των παιδιών στην ηλικία των 6 ετών και δεν αλλάζουν ξανά. Για το λόγο αυτό προστατεύουμε αυτά τα σημαντικά δόντια με ένα λεπτό στρώμα λευκού σφραγίσματος, το οποίο έρχεται και καλύπτει τις αύλακες και τα βοθρία του δοντιού, όλες δηλαδή τις επιφάνειες όπου παγιδεύονται οι τροφές και ξεκινάει η τερηδόνα. Είναι μια απλή, γρήγορη διαδικασία, που γίνεται χωρίς τη χρήση τροχού και παρέχει σημαντική προστασία. Η όλη διαδικασία είναι εντελώς ανώδυνη, και απαιτεί λιγοστό χρόνο.
Η διάρκεια των εμφράξεων έχουν χρόνο ζωής μέχρι πέντε χρόνια και χρειάζονται επανέλεγχο μία φορά το χρόνο για την εκτίμηση της κατάστασή τους.

Fluoride-Tooth-paste Φθορίωση

Συνιστάται συνήθως να γίνεται κάθε 6 μήνες στο ιατρείο. Με την τοπική εφαρμογή φθορίου πετυχαίνουμε την επανασβεστίωση των δοντιών, δηλαδή συμβάλλουμε στην αποκατάσταση κάποιας μικρής τερηδονικής βλάβης που βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο, χωρίς τη χρήση τροχού. Αν η βλάβη προχωρήσει σε επόμενο στάδιο, χρειάζεται να γίνει σφράγισμα για να αναχαιτιστεί η τερηδόνα. Η διαδικασία είναι πολύ απλή, ανώδυνη και ακίνδυνη.Ενδείκνυται σε παιδιά ηλικίας 6 – 15 ετών.