Ενδοδοντία

Ενδοδοντία

Ενδοδοντική θεραπεία ή απονεύρωση του δοντιού είναι ο κλάδος της οδοντιατρικής που έχει ως αντικείμενο τη διάγνωση και την θεραπεία των βλαβών του πολφού αλλά και των περιακρορριζικών ιστών.Πολφός είναι μια μάζα ζωντανού ιστού που αποτελείται από αγγεία και νευρικές ίνες. Σκοπός της θεραπείας αυτής είναι η αφαίρεση του νοσούντος ή νεκρού πολφού και η ερμητική έμφραξη του ριζικού σωλήνα ώστε να διευκολυνθεί η αποκατάσταση των περιακρορριζικών ιστών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ :

  1. Τοπική αναισθητοποίηση του δοντιού
  2. Διάνοιξη του προσβεβλημένου δοντιού
  3. Εντοπίση ριζικών σωλήνων
  4. Αφαίρεση του κατεστραμμένου πολφού
  5. Καθαρισμός ριζικού σωλήνα και απολύμανση με ειδικά διαλύματα και χρήση διοδικού Laser
  6. Ερμητικό σφράγισμα.

Αν εντοπιστεί φλεγμονή ο οδοντίατρος μπορεί να προχωρήσει σε προσωρινό σφράγισμα και να συστήσει τη λήψη αντιβιοτικών μέχρι να υποχωρήσει.Σε αυτήν την περίπτωση η ενδοδοντική θεραπεία δεν θα ολοκληρωθεί σε μία επίσκεψη, αλλά θα συνεχισθεί (7 – 10 ημέρες) έως ότου ο οδοντίατρος βεβαιωθεί ότι το δόντι έχει απαλλαγεί από την φλεγμονή.

Eίναι πολύ πιθανή μια ευαισθησία του δοντιού τις πρώτες ημέρες μετά την περάτωση της θεραπείας. Είναι καλό η περιοχή να ξεκουραστεί για κάποιες ημέρες και να μη χρησιμοποιείται στη μάσηση. Το θεραπευμένο δόντι έχει σφραγιστεί με ένα προσωρινό εμφρακτικό υλικό (ειδική πάστα), αρκετά σκληρό για να κρατήσει για πολλές εβδομάδες.Πρέπει όμως να ακολουθήσει όσο πιο σύντομα η μόνιμη επανορθωτική εργασία, που θα συμβάλλει στην αποκατάσταση του δοντιού για τα επόμενα χρόνια.

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Σύμφωνα με στοιχεία από διεθνείς επιστημονικές μελέτες, η ενδοδοντική θεραπεία είναι αποτελεσματική σε ποσοστό άνω του 90%.