Γέφυρες

Γέφυρες

Γέφυρα είναι τεχνητή αποκατάσταση των δοντιών που λείπουν.Μια ακίνητη κατασκευή που αντικαθιστά ένα ή περισσότερα χαμένα δόντια και είναι στηριγμένη σε δύο τουλάχιστον γειτονικά δόντια.
Πλεονεκτήματα:

  • Βελτιώνεται η μάσηση, η ομιλία και αισθητική του προσώπου
  • Υπάρχει πολύ καλή αισθητική και δεν διακρίνονται από τα φυσικά δόντια.
  • Η αντοχή τους ειναι πολύ μεγάλη

Μειονέκτηματα:
Αναπόφεκτος είναι ο τροχισμός των φυσικών δοντιών που χρησιμοποιούνται ως στηρίγματα.
Διαδικασία:
Η διαδικασία είναι ανώδυνη, σχετικά απλή και απαιτεί 3-5 επισκέψεις.
1η επίσκεψη:Σε πρώτη φάση γίνεται η αποκατάσταση όλων των προβλημάτων που τυχόν αντιμετωπίζουν τα φυσικά δόντια στα οποία θα στηριχθεί η γέφυρα. Σε πολύ κατεστραμμένα δόντια μπορεί να χρειαστεί ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) και τοποθέτηση χυτού άξονα.
2η επίσκεψη: Παίρνονται αποτυπώματα (μέτρα) στο στόμα, παρασκευάζονται τα δόντια, στην συνέχεια παίρνονται τα τελικά αποτυπώματα και ετοιμάζονται προσωρινές στεφάνες ώστε ο ασθενής να φύγει απο το οδιντιατρείο με ακριβώς την ίδια εμφάνιση στο στόμα του με εκείνη που ήρθε.
3η επίσκεψη: Αφού αφαιρεθούν οι προσωρινές στεφάνες δοκιμάζεται ο σκελετός της γέφυρας, επιλέγεται το χρώμα αυτής, επανατοποθετούνται οι προσωρινές στεφάνες.
Στη τελευταία επίσκεψη: Η γέφυρα, αφού έχει ετοιμαστεί από το οδοντοτεχνικό εργαστήριο συγκολλείται με εξειδικευμένη κόλλα.